Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie w celu gromadzenia danych analitycznych oraz wyświetlania reklam i zawartości dostosowanych do preferencji użytkownika zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu https://joompin.pl.

§ 1. Kto jest Administratorem Waszych danych osobowych

Administratorem Waszych danych osobowych jest Stowarzyszenie GreenGo z siedzibą w Ełku (kod pocztowy 19-300), przy ul. Jana Pawła II 10a/28 wpisana do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Inne terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

§ 2. Dane osobowe które przetwarzamy

Adres email

§ 3. Cele przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy Wasze danych w celu:

 • ustalenia poziomu zainteresowania usługami carpoolingu;
 • popularyzowania ochronnych środowiska, w tym popularyzowania ochrony środowiska poprzez aktywne działania osób w życiu codziennym;
 • łączenie pasażerów z kierowcami i pomaganiu w poruszaniu się po mieście bardziej wydajnie;
 • prowadzenia badań i analiz w zakresie określonym wyżej;
 • prowadzenia działań marketingowych w zakresie określonym wyżej;
 • przesyłanie informacji handlowych na Wasze adresy mailowe przez Stowarzyszenie GreenGo, lub podmioty powiązane.

§ 4. Podstawa prawna przetwarzania

 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika wymienionych w pkt 1 stanowi dobrowolna zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a RODO.
 • „Zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Zgodnie z motywem 32 preambuły RODO, zgoda może polegać na:
  • zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej,
  • na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego,
  • innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

W związku z powyższym, kiedy dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe w ramach serwisu http://joompin.pl lub w korespondencji, uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych.

§ 5. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika w przypadku przetwarzania danych osobowych, które takiej zgody wymagają.

§ 6. Bezpieczeństwo

Dane osobowe zebrane w ramach Ankiety są transferowanie i gromadzone w centrach danych należących do Stowarzyszenia, które znajdują się na terytorium Państw Członkowski Unii Europejskiej. Tylko osoby upoważnione przez Stowarzyszenie GreenGo i partnerów mają dostęp do danych osobowych i mogą być wykorzystywane tylko w celach określonych w pkt 2.

§ 7. Prawa Użytkownika

Przysługuje Wam:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenia dotyczące informacji o których mowa wyżej należy kierować na adres mailowy: support@joompin.pl

§ 8. Marketing

Będziemy używali Twojego adresu mailowego do przesyłania bezpośrednich treści.

§ 9. Rozwiązywanie sporów

 • Spory dotyczące przetwarzania danych osobowych są rozwiązywane przez dział wsparcia dostępny pod adresem mailowym: support@joompin.pl
 • Instytucją nadzorującą jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.